Login boende

Logga in

Login Mäklare

Logga in

Kontakt

Kanold Redovisning AB
Årdalavägen 113
125 40 Älvsjö

Ekonomisk förvaltning

Kanold Redovisning AB erbjuder administrativa tjänster för bostadsrättsföreningar.
I ett förvaltningspaket ingår:

Löpande bokföring
Leverantörsbetalningar
Web-attest av leverantörsfakturor 
Utbetalning av löner och styrelsearvoden
Betalning av föreningens skatter
Skattedeklarationer (momsredovisning)
Periodiserade kvartalsrapporter med budgetavstämning
Bokslut
Årsredovisning
Resultatbudget (likviditetsbudget)
Inkomstdeklaration
Avgifts- och hyresavisering
Boendeportal för medlemmar och hyresgäster
Påminnelse- och kravhantering
Lägenhets-, medlems- och pantförskrivningsregister
Kontrolluppgifter lägenhetsöverlåtelser m.m.
Mäklarinformation via lösenordskyddad Mäklarsida
Filarkiv (lösenordskyddad Styrelsesida)

Exempel på andra tjänster:

Ändringsanmälan av styrelsen Bolagsverket
Utskrifter hyresavtal
Fastighetsdeklaration
Rådgivning, t ex kontrollberäkning om "äkta" Brf