Ekonomisk förvaltning

Kanold Redovisning AB erbjuder administrativa tjänster för bostadsrättsföreningar.
I ett förvaltningspaket ingår:

 • Löpande bokföring
 • Leverantörsbetalningar
 • Utbetalning av löner och styrelsearvoden
 • Betalning av föreningens skatter
 • Skattedeklarationer (momsredovisning)
 • Periodiserade kvartalsrapporter med budgetavstämning
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Resultatbudget (likviditetsbudget)
 • Inkomstdeklaration
 • Avgifts- och hyresavisering
 • Påminnelse- och kravhantering
 • Lägenhets-, medlems- och pantförskrivningsregister
 • Kontrolluppgifter lägenhetsöverlåtelser, löner och arvoden
 • Mäklarinformation (lösenordskyddad Mäklarsida)
 • Filarkiv (lösenordskyddad Styrelsesida)

Exempel på andra tjänster:

 • Ändringsanmälan av styrelsen
 • Avtalsutskrifter
 • Fastighetsdeklaration
 • Rådgivning, t ex kontrollberäkning om ”äkta” Brf