Förvaltning med många mervärden

Förvaltning, bokföring och redovisning för brf i Stockholm

Vår idé är att hjälpa brf i Stockholm med en ekonomisk förvaltning som säkerställer en långsiktigt välskött och värdefull fastighet, där de boende trivs och där styrelsens arbete blir så enkelt och tryggt som möjligt. Grunden till det är ordning och reda i ekonomin, kombinerat med en nära kontakt och kommunikation mellan förvaltare och styrelse.

Mer tid och trygghet för styrelsen

Många brf-styrelser ägnar mycket tid åt löpande uppgifter som t ex bokföring. Vår idé är att erbjuda ett helhetskoncept där alla delar i en ekonomisk förvaltning av brf ingår. Genom att vi tar hand om det löpande arbetet, kan styrelsen ägna sig åt sin huvuduppgift – att sköta om huset, planera och besluta om långsiktiga frågor för fastigheten och de boende. Vår erfarenhet är också att alla delar i ekonomin hänger ihop, och att vi som förvaltare för din brf därför behöver ha den här helhetsbilden för att hålla den kvalitet som krävs för en god förvaltning.

Unik kunskap om din bostadsrättsförening

Som ett litet familjeföretag är vi alltid enkla att nå och kan snabbt svara på frågor och ärenden. Vårt sätt att arbeta ger ett långsiktigt stöd till styrelsen, där vi har ingående kunskap om föreningens behov och förutsättningar. Vi påminner även om regler och skyldigheter, ser till så att viktiga dokument finns tillgängliga i rätt tid och hjälper er att säkerställa ordning och reda i föreningens ekonomiska dokumentation.

Företaget grundades redan 1997 av Martin Kanold, som innan dess arbetat länge med affärsredovisning. Våra kunder finns främst i Stockholm med omnejd.